CB30, CB60, CB110 a CB112 – novinky z řady CB

S novou generací je možné instalovat rozměrově menší jednotky se stejným výkonem. Toto bylo možné docílit díky zvýšení plochy přenosu tepla.

Z toho plynoucí výhody jsou evidentní:

  • Osm profilu proudění pro optimální přizpůsobení řešení na různé termické podmínky.
  • Navýšení ploch přenosu tepla o 12%.
  • Vyšší hodnoty přenosu tepla na základě optimalizace profilování (vzorování) desek a zavedení asymetrických kanálů.
  • Snížená spotřeba na počtu desek.
  • Nižší náklady jak investic, tak i provozních.

Jelikož mají nové modely CB30, CB60, CB110 a CB112 identické připojení jako předchozí verze, nemusí zákazníci, kteří chtějí přejít na novou generaci, měnit celý systém.

Modely CB30, CB60, CB110 a CB112 nahrazuji předchozí modely CB27, CB52, CB76/77 a CB100.

 

Více informací