Údržba

Čištění

Deskové výměníky tepla jsou velice důležité. Nepracuji-li správně, může se snížit kvalita produktu tak i bezpečnost. Mohou narůstat náklady. Špatná funkce může v některých případech zapříčinit i odstavení systému. Pokud k tomuto dojde, přináší to i riziko zastavení produkce. Proto je údržba velice důležitá – ta správná údržba!

 • Zajištění optimálně výkonného přenosu
 • Bezpečný provoz
 • Delší životnost
 • Úspora nákladů

Veškeré deskové výměníky musí být pravidelně čištěné, aby se zajistil optimálně výkonný přenos. Oběhové čištění je nejschůdnější způsob k odstranění nejčastějších usazenin.

CleanMob – vysoce moderní, mobilní stroje, které jsou vyvinuté speciálně pro účel čištění desek od usazenin pomoci vhodně zvoleného koncentrátu kyseliny nebo čisticích prostředků, obsahujících louh. Roztoky se přemílají mezi deskami a není tedy vždy nutné deskové výměníky rozebírat.

Pravidelné čistění těsněných a pájených výměníku s doporučenými čistícími roztoky zajistí bezpečný provoz, prodlouží životnost a šetří tímto i náklady. Řada ověřených čisticích tekutin, kterýchž složení bylo vyvinuté speciálně pro oběhové čištění deskových výměníků, umožňuje efektivní servis. Usazeniny se rychle, účinně a bez poškození desek či těsnění odstraní. I velké deskové výměníky mohou být takto vyčištěné i během několika málo hodin. Rádi Vám sestavíme nabídku čisticích přístrojů, prostředků nebo čištění prostřednictvím našeho technika u nás na servisním středisku, popřípadě u Vás na místě.

Servis tepelných výměníků

V souvislosti na provozní teploty a média, je zapotřebí deskové výměníky pravidelně servisovat, aby se zajistil stálý optimální přenos výkonu a bezchybný provoz. Usazeniny výrazně zamezuji přenos tepla a ucpávají v nejhorších případech i kanálky. Čistění takto zanesených výměníků se, dle způsobu konstrukce, stává takřka nemožné, nebo jen za velkého úsilí.

Pravidelným čištěním na místě nebo rekondici na našem odborném pracovišti tomuto zabráníte. U deskových výměníků s přípojkami DN100 a větších existuje možnost provést na místě analýzu znečištění. Těsnění v rozebíratelných výměnících podléhají dle provozní teploty a způsobu procesu stárnutí, které může způsobit netěsnost. Především, pokud je výměník pravidelně rozebrán k čištění, můžou být těsnění poškozená. Těsnění musí být vyměněná.

 

Naše těsnění je na tento specifický účel optimalizované a vykazuji tak vysokou životnost a dostupnou manipulaci. V nouzových případech mohou být expedované během 24h. Náš servisní technik Vám na místě nabídne dle potřeby i náhradní desky, nebo i celé deskové balíky.

Čisticí prostředky

 • Phos je tekutina obsahující kyselinu, která efektivně odstraňuje metalické oxidy, rez, kalcium karbonát a anorganické usazeniny.
 • Neutra je silný alkalický roztok používaný k neutralizaci spotřebované tekutiny Phos, než se tato vypustí do odpadních vod.
 • Caus je silný alkalický roztok používaný speciálně k odstraňování biologických látek, tuků, olejů a ostatních organických usazenin.

10 základních rad, jak udržet váš rozebíratelný deskový výměník tepla ve skvělé kondici

 1. Ujistěte se, že provozní podmínky (teploty a průtoky) jsou v souladu s návrhovými parametry.
 2. Při napouštění výměníku vždy otevírejte a zavírejte ventily pomalu, aby nedocházelo k tlakovým vlnám a vodním rázům.
 3. Používejte vstupní filtry a síta k ochraně výměníku před zanášením nečistotami.
 4. Pravidelně kontrolujte, zda se nemění teplota a tlak a zda nedochází k prosakování.
 5. Pečujte o stahovací šrouby, udržujte je čisté a dobře promazané.
 6. Monitorujte účinnost přenosu tepla. S pomocí tohoto nástroje zjistíte vnitřní stav výměníku, aniž byste ho museli odstavovat a otevírat.
 7. Pravidelně čistěte výměník pomocí CIP, abyste předešli nutnosti manuálního vyčištění.
 8. Odstavené výměníky vždy udržujte v čistotě a suchu. Pokud výměník nebude delší dobu v provozu, propláchněte ho čistou vodou a úplně vypusťte.
 9. Chraňte výměník před postříkáním vodou a deštěm. Zabraňte přístupu UV záření. Výměník by měl být umístěn v dostatečné vzdálenosti od zařízení produkujících ozón (stroje a svítidla), který způsobuje degeneraci těsnění).
 10. Aby byla zabezpečena garantovaná výkonnost, spolehlivost a životnost výměníku, používejte pouze originální náhradní díly. Udržujte si zásobu nejdůležitějších náhradních dílů a uchovávejte je v souladu s instrukcemi pro skladování.

10 základních rad ke stažení ve formátu PDF.

V případě dotazů, nás prosím neváhejte kontaktovat. Rádi Vám poradíme a budeme se těšit na spolupráci s Vámi!

Soubory ke stažení

+420 778 080 012

Non-Stop Service Hotline