Vakuová balička Wolf

Využitelná velikost komory: 315 × 420 × 210/265 mm

Vsazené průmyslové vakuové čerpadlo má výborný výkon, což zaručuje velmi krátkou dobu balení. Balička má 2 svářecí lišty (vlevo a vpravo) pro současné odsávání dvou a více sáčků. Digitální panel s 50 programovatelnými pamětmi a mnoha dalšími funkcemi. Dlouhotrvající pevný svarový spoj o rozměrech 13 mm × 40 cm s možností vyražení kódu (např. datum min. trvanlivosti).