Instalace deskového výměníku

Při instalaci deskového výměníku, je třeba dbát na následující zásady:

  • Výměník na ohřev vody, musí být vybaven dle normy ČSN 06 0830.
  • Připojovací potrubí musí být s ohledem na dopravovaná média zhotoveno ve vhodném materiálovém provedení.
  • Připojení výměníku nesmí být zatížené sílou přenášenou v potrubí při jeho teplotních dilatacích, váhou potrubí či váhou samotného výměníku.
  • Výměník musí být připojen tak, aby bylo možné provádět servisní zásahy a údržbu.

 

V případě dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat. Rádi Vám poradíme a budeme se těšit na spolupráci s Vámi!