aptec

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Velice nám záleží na ochraně Vaších osobních údajů. Vaše údaje tedy
zpracováváme výhradně na základě zákonných ustanovení (GDPR, TKG 2003).
V této informaci o ochraně osobních údajů Vás informujeme o
nejdůležitějších aspektech zpracovávání dat v rámci naši webové stránky.

Kontakt

Pokud nás zkontaktujete prostřednictvím formuláře na naší webové stránce
nebo e-mailem, budou Vaše údaje z důvodu zpracování nabídky a pro případ
dotazů souvisejících s touto nabídkou uloženy v našem systému po dobu 6
měsíců. Tyto údaje nebudeme dále šířit bez Vašeho souhlasu.

Vaše práva

Máte zásadní právo na informace, úpravu, vymazání, omezení přenositelnosti dat, právo na zrušení a námitku. Pokud dospějete k názoru, že při zpracování vašich údajů nebylo postupováno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebo byl Váš nárok na ochranu osobních údajů jakkoli jinak porušen, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.