aptec

Další činnosti

BROUŠENÍ

Broušením se odstraňují okuje, odjehlují se nedostatky po předchozích výrobních procesech a materiál se tím připravuje k dalším operacím (např. svařování).
Broušení je také ideální na získání hladkého povrchu a přesných rozměrů výrobku.

MOKRÉ
BROUŠENÍ

Mokré broušení se liší od klasického broušení přidáváním vody, emulze nebo oleje do oblasti procesu.
Dochází tak k chlazení a mazání procesního povrchu, zvýšení rychlosti opracování, zlepšení povrchové kvality, ochraně před korozí obrobku a prodloužení životnosti samotného nástroje.
Díky mokrému broušení lze dosáhnout značně kratších dob broušení než u suchého procesu.

TRYSKÁNÍ

Tryskání nazýváme také abrazivním tryskáním nebo jedním z druhů pískování.
Je to nejrozšířenější metoda pro odstranění povrchových nečistot – rzi, mastnoty a dalšího nesoudržného materiálu.
Po dokončení procesu je dosaženo kvalitního čistého povrchu, který je připraven na další proces výroby.

PÍSKOVÁNÍ

Pískování je technologický postup opracovávání povrchů různých materiálů proudem malých abrazivních částic.
Dokonale zabezpečuje čištění, odmašťování a odstraňování nežádoucích povrchů.
Opracovaný materiál je po pískování dokonale čistý a připravený k dalším povrchovým úpravám.

LAKOVÁNÍ

V rámci naší výroby lakujeme malé díly i kompletní svářené sestavy.
Důležité jsou kroky před lakováním (kvalitní úprava / příprava materiálu), které zaručují dlouhodobou životnost výrobku.

LISOVÁNÍ

Při lisování mechanický tvářecí stroj zpracovává materiál pod tlakem nebo tlakovým rázem.
Lis nachází využití, když je potřeba tlakem změnit tvar, hmotnost či objem příslušného obrobku ale také při spojování různých strojních součástí, při kterých nedochází ke změně jejich objemu, tvaru ani hmotnosti.

RUČNÍ
SVAŘOVÁNÍ

Svařování TIG/WIG je označení metody svařování elektrickým obloukem za pomoci netavící elektrody a ochranné atmosféry inertního netečného plynu.
Tato metoda je vhodná pro obtížně svařitelné svářence z hliníku, nerezu, duralu a titanu.

ORBITÁLNÍ
SVAŘOVÁNÍ

Moderní metoda svařování trubek z uhlíkatých materiálů, nerezu a titanu.
Velkými výhodami jsou: vysoká efektivita, automatizace a zamezení nepřesností vzniklých při ručním svařování.
Režim orbitálního svařování nabízí automatické nastavování parametrů dle průměru a tloušťky stěny svařované trubky.

ROBOTICKÉ
SVAŘOVÁNÍ

Robotické svařování je svařování pomocí programovatelného robotického ramene, které zajišťuje automatizaci svařovacího procesu a pohybu.

OMÍLÁNÍ

Pomocí omílání lze řešit celou škálu technologických požadavků jako je odstraňování otřepů a zaoblování hran, vyhlazování povrchů a jeho leštění, odmašťování a čištění, moření, odstraňování okují či rzi.
Omílání probíhá pomocí omílacích tělísek (dřevěných, keramických nebo plastových).

PRANÍ

Proces praní kovů slouží k odmaštění a odstranění nečistot z dílů po obrábění za pomoci odmašťujících, čistících a fosfátujících přípravků.

ZINKOVÁNÍ

Zinkování probíhá s pomocí rozpuštěného zinku.
Do lázně se ponoří zpracovávaný materiál, který se zde na potřebně nutnou dobu zanechá a následně se vytáhne.
Zinkování je jeden z procesů zušlechťování kovů.

NITRIDACE

K procesu nitridace dochází v nitridační peci.
Pec se zahřeje na požadovanou teplotu, prostor v peci se naplní plynným dusíkem a pomocí procesu difúze se materiál obohatí o dusík.
Stává se tak odolnější vůči vnějším vlivům. Výrobek je nitridován na povrchu, nitridovaná vrstva dosahuje tloušťky 0.1-0.5 mm.

ČERNĚNÍ

Černění nebo také brynýrování je chemická úprava ocelových povrchů.
Tento způsob zušlechťování kovů konkrétně oceli má estetický efekt, dělá také produkt mechanicky více odolný
a vytváří na povrchu ochranou vrstvu (např. proti korozi).

KALENÍ

V procesu kalení dochází k ohřátí oceli na tzv.kalící teplotu a poté se prudce ochlazuje.
Ocel tím získává lepší mechanické a fyzikální vlastnosti.
Zušlechťujeme tedy proto, abychom dosáhli vyšší, případně maximální tvrdosti a odolnosti proti opotřebení výrobku.
Po kalení vždy následně dochází k popouštění materiálu – opětovné zahřátí a poté chladnutí při pokojové teplotě.

LEŠTĚNÍ

Leštění je velmi šetrný typ broušení.
K tomuto úkonu se používá speciální leštící brusný kotouč, díky kterému dochází k úpravě povrchu
– zbrousí se pouze velmi tenká povrchová vrstva –
dochází tak k vytvoření lesklého povrchu materiálu (např.po svařování).

ZNAČENÍ
MIKROÚDEREM

Značení pomocí mikroúderu umožňuje značit veškeré tvrdé materiály – v našem případě kovy.
Značení mikroúderem je hotové během několika vteřin.
Je velmi odolné a viditelné i pod vrstvou nátěru.
Provádí se rychlými údery kmitajícím značícím hrotem do značeného materiálu.

LASEROVÉ
ZNAČENÍ

Laserové značení efektivně šetří náklady, je trvanlivé, variabilní, vysoce přesné a kvalitní.
Velkým plusem laserového značení je odolnost vůči otěru, teplu nebo i kyselinám.
Značení laserem je velmi preferované díky své živnosti – je efektivní a snadno dohledatelné.
Při laserovém značení dochází k interakci paprsku s materiálem.
Povrch materiálu je roztaven a odpařen, tímto způsobem dochází k odstraňování materiálu na povrchu výrobku a vzniká dojem gravírování.

ZPRACOVÁVÁNÍ VÝKRESŮ

K výrobě je nutné mít podklady - výkresy s přesným údaji – vizuální zpracování, rozměry apod..
Každý námi vyrobený produkt, je vyroben dle přesné předlohy.

3D TISK

Do tiskárny vstoupí tiskový materiál v podobě struny.
Struna se taví v tiskové hlavě – extruderu a protlačuje se skrze trysku na rozehřátou podložku.
Nanášením roztavené struny ve vrstvách se formuje (tiskne) výrobek.

ROBOTIZACE

Robotizace se řadí mezi nejnovější trendy v průmyslu, přinášející řadu výhod pro výrobní procesy.

MĚŘENÍ

K běžnému měření ve výrobě užíváme klasická měřidla – posuvky, mikrometry a měřidla na otvory.
Mimo klasická měření využíváme také měřící stroje. Jsou rychlé, velmi přesné a spolehlivé.
K ověření a identifikaci jakosti dodaného materiálu je nejvhodnější vykonat spektrometrální zkoušku.

BALENÍ

Produkty, které u nás vyrobíme, následně dle objednávky zákazníka kompletujeme a poté i balíme.