aptec

Výměníky - pájené deskové

Mědí pájené deskové výměníky

Mědí pájené deskové výměníky tepla jsou kompaktní jednotky, které zajišťují efektivní přenos tepla a jsou schopny odolat vysokém tlaku a teplotě. Pájené deskové výměníky tepla jsou vhodné pro řadu aplikací v oblasti centrálního zásobování teplem, vytápění, chlazení, kondenzace a přípravy teplé vody.

Mědí pájené deskové výměníky Alfa Laval přinášejí maximální účinnost přenosu tepla pro každou aplikaci, k dispozici jsou typy s různými rozměry a počtem desek. Vysoce kompaktní konstrukce umožňuje snadnou instalaci výměníků i v místech, kde je k dispozici jen omezený prostor. V sortimentu Alfa Laval je k dispozici velké množství volitelných připojení a příslušenství jako jsou podlahové stojany, závěsné rámy nebo několik druhů izolací.

Princip funkce pájených deskových výměníků tepla

Pájené deskové výměníky tepla jsou tvořeny souborem desek lisovaných z plechu vysoce kvalitní nerezové oceli. Zvlnění desek zabezpečuje vysoký prostup tepla a zároveň zvyšuje jejich tuhost. Desky jsou k sobě poskládány tak, aby mezi nimi vznikly kanály, do kterých je vstupními otvory v rozích desek distribuována teplonosná kapalina. Každá deska je obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé, přičemž dochází k prostupu tepla.

Měděná pájka vzájemně spojuje desky nejen po jejich obvodu, ale i ve všech styčných místech sousedících desek. Díky tomu jsou pájené výměníky tepla schopné odolat vysokým teplotám (až 225 °C) a vysokým tlakům (až 49 bar).