aptec

Výměníky
pájené deskové

Výměníky - pájené deskové

Mědí pájené deskové výměníky tepla jsou skvělým řešením pro efektivní přenos tepla ve vašem systému. Tyto kompaktní jednotky jsou navrženy tak, aby odolaly vysokému tlaku a teplotě a zajišťovaly spolehlivý provoz.

Mědí pájené deskové výměníky jsou využitelné v různých oblastech, včetně centrálního zásobování teplem, vytápění, chlazení, kondenzace a přípravy teplé vody. Jsou ideální pro různé aplikace a přinášejí vysokou účinnost přenosu tepla.

Naše nabídka mědí pájených deskových výměníků Alfa Laval je velmi rozmanitá. Můžete si vybrat z různých rozměrů a počtu desek, abyste našli optimální výměník pro vaše potřeby. Navíc, díky jejich kompaktní konstrukci, jsou snadno instalovatelné i v prostorově omezených místech.

Princip funkce pájených deskových výměníků tepla

Pájené deskové výměníky tepla pracují na jednoduchém a účinném principu. Jejich konstrukce zahrnuje soubor desek vyrobených z kvalitní nerezové oceli, které jsou lisovány a mají zvlnění. Toto zvlnění desek nejen zvyšuje jejich tuhost, ale také umožňuje efektivní přenos tepla.

Desky jsou sestaveny dohromady tak, aby vytvářely kanály mezi sebou. Těmito kanály prochází teplonosná kapalina, která je distribuována do vstupních otvorů v rozích desek. Každá deska je obklopena primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem z druhé strany. Během tohoto procesu dochází k přenosu tepla z primárního média na sekundární médium.

Desky jsou spojeny měděnou pájkou nejen po obvodu, ale i ve všech styčných místech mezi sousedícími deskami. Tato pájka poskytuje pevné spojení a zajišťuje, že výměníky jsou odolné vůči vysokým teplotám (až 225 °C) a tlakům (až 49 bar).