aptec

Průběh výroby

Návrh deskového výměníku

Navrhujeme deskový výměník pro optimální chlazení nebo ohřev. Pro správný výpočet a návrh výměníku potřebujeme znát několik důležitých parametrů. Patří sem typ provozního systému (chlazení nebo ohřev), druh provozní kapaliny (voda, olej, glykol atd.), množství protékající kapaliny, ztráta kapaliny při průtoku, výkon výměníku a provozní teploty kapaliny.

Na základě těchto parametrů provedeme výpočty a navrhneme vhodný typ a optimální velikost deskového výměníku. Nicméně návrh nekončí pouze u výběru, je také nutné určit další kritéria, jako je materiál desek, tvarový profil desek, typ těsnění, způsob připojení a typ rámu.

Pro naše návrhy, optimalizaci a konfiguraci deskových výměníků využíváme sofistikovaný software CAS. S pomocí tohoto nástroje dokážeme vypočítat a nakonfigurovat technické parametry deskového výměníku tepla od renomované společnosti Alfa Laval.

Díky našemu profesionálnímu přístupu a využití moderního softwaru jsme schopni dodat vám kvalitní a efektivní deskový výměník, který bude splňovat vaše požadavky.

Zprovoznění deskového výměníku a servisní péče

Kontrola provozních parametrů: Nejprve provedeme důkladnou kontrolu provozních parametrů vašeho deskového výměníku. Zkontrolujeme správné nastavení, provozní teploty, průtoky a další důležité faktory.

Instalace a uvedení do provozu: Zajistíme správnou instalaci deskového výměníku a jeho uvádění do provozu. Bude provedeno profesionálně a s důrazem na správné připojení, utěsnění a bezpečnostní opatření.

Zaškolení obsluhy: Poskytneme zaškolení obsluhy, aby byli vaši pracovníci seznámeni s provozem a správným používáním deskového výměníku. Vysvětlíme důležité procedury, bezpečnostní opatření a údržbové postupy vč. dokumentace, předávacího protokolu a servisního štítku s termínem příští servisní prohlídky.