aptec

Průběh výroby

Návrh deskového výměníku

Pro správný výpočet a návrh deskového výměníku je nutné specifikovat požadavky, kterým má daný výměník splňovat. K tomuto účelu je třeba znát následující parametry:

• Jedná se o provozní systém chlazení či ohřevu?
• Zda je provozní kapalina voda, olej, glykol apod.?
• Jaký je množství protékající provozní kapaliny?
• Jaká je ztráta provozní kapaliny při protékání?
• Jaký je výkon výměníku?
• Jaké jsou provozní teploty provozní kapaliny?

Na základě specifikovaných parametrů vypočítáme typ a optimální velikost výměníku, čímž ale nekončíme, je nutné určit další kritéria.

K návrhům, optimalizace a konfiguraci deskových výměníků využíváme softwarový nástroj CAS spomoci kterého vypočítáme a nakonfigurujeme technickou specifikaci deskového výměníku tepla Alfa Laval.

Výroba výměníků

Díky deskovým výměníkům optimalizujeme našim zákazníkům výkonnost jejich technologických procesů. Jednou z možností jsou deskové výměníky složené ze sady desek s těsněním, seřazených za sebou a stažených pomocí šroubů, tzv. skládané (rozebíratelné) výměníky.

Mezi nabídky distributorů Alfa Laval patří i kompletní, jednoduché varianty montážních sad pro sestavení skládaného deskového výměníku tepla. Ty se skládají z čelních a kanálových desek včetně dalších nezbytných komponentů, potřebných k sestavení kompletní jednotky k prodeji. Sestava je balená v krabicích, ve kterých je obsaženo vždy 50 kanálových desek a těsnění, ke každé sestavě náleží předem dané množství o 2 až 5 kusech čelních desek vč. komponentů.

Tento způsob umožňuje snadné vedení skladu žádaných modelů a ve výsledku jejich krátkou dodací lhůtu.

Skládání deskového výměníku

Výroba každého typu skládaného deskového výměníku je přesně stanovený postup, který se striktně dodržuje. Veškeré kroky jsou v souladu danými pravidly, které zajišťuji správný postup.

Provádíme závěrečné zkoušky těsnosti, vizuální kontrolu a samozřejmě i kontrolu výměníku jakožto celku. Veškeré výrobní dokumenty celého procesu jsou ukládané v centrální databázi Alfa Laval.

Instalace deskového výměníku

Při instalaci deskového výměníku, je třeba dbát na následující zásady:

• Výměník na ohřev vody, musí být vybaven dle normy ČSN 06 0830.
• Připojovací potrubí musí být s ohledem na dopravovaná média zhotoveno ve vhodném materiálovém provedení.
• Připojení výměníku nesmí být zatížené sílou přenášenou v potrubí při jeho teplotních dilatacích, váhou potrubí či váhou samotného výměníku.
• Výměník musí být připojen tak, aby bylo možné provádět servisní zásahy a údržbu.

Zprovoznění deskového výměníku a servisní péče

• Kontrola provozních parametrů deskového výměníku.
• Instalace a uvedení deskového výměníku do provozu.
• Zaškolení obsluhy a předání deskového výměníku do provozu vč. dokumentace, předávacího protokolu a servisního štítku vč. termínu příští servisní prohlídky.

Pro bližší informace o možnostech CNC výroby, dalších činnostech a povrchových úprav nás prosím neváhejte kontaktovat.
Rádi Vám poradíme a budeme se těšit na spolupráci s Vámi!