aptec

Výměníky - rozebíratelné deskové

Rozebíratelné deskové výměníky

Rozebíratelné deskové výměníky tepla zajišťují účinný přenos tepla v kompaktním zařízení s malými rozměry. Jednotky mají flexibilní design a jsou snadné na obsluhu a údržbu. Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou klíčovými komponenty při ohřevu, chlazení, rekuperaci tepla a kondenzaci v různých odvětvích průmyslových aplikací.

Rovněž se využívají u systémů centrálního zásobování teplem, vytápění, přípravy teplé vody a solárních systémů, chlazení mléčných výrobků a potravin.
Modelová řada těchto výměníků tepla Alfa Laval splňuje veškeré požadavky na ohřev, od nejmenších až po největší výkony.

Díky stavebnicové konstrukci je možné vyrobit skládané výměníky tepla přesně na míru podle specifických požadavků dané aplikace.

Konstrukce a princip funkce rozebíratelných výměníků tepla

Rozebíratelný deskový výměník tepla sestává ze svazku skládaných tenkých profilovaných kovových desek se vstupními otvory pro průchod dvou kapalin – médií, mezi kterými dochází k výměně tepla.

Jednotlivé desky jsou opatřeny těsněním. Svazek desek je vložen mezi pevnou rámovou desku a pohyblivou přítlačnou desku a je stlačen pomocí stahovacích šroubů. Díky zavěšení v rámu na horní nosné tyči a díky spodní vodicí tyči jsou desky udržovány ve správné poloze. Zvlněný povrch desek vytváří kanálky, podporuje turbulenci a vytváří opěrné body. Svazek tak odolává rozdílu tlaků na obou stranách. Každá deska je obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii tak dochází k prostupu tepla. Připojení jsou umístěna buď v rámové desce nebo v rámové i přítlačné desce v návaznosti na požadavcích aplikace.

Plně protiproudé uspořádání toku obou médií zajišťuje největší možnou účinnost přestupu tepla.

Průběh výroby

Návrh deskového výměníku

Pro správný výpočet a návrh deskového výměníku je nutné specifikovat požadavky, kterým má daný výměník splňovat. K tomuto účelu je třeba znát následující parametry:

• Jedná se o provozní systém chlazení či ohřevu?
• Zda je provozní kapalina voda, olej, glykol apod.?
• Jaký je množství protékající provozní kapaliny?
• Jaká je ztráta provozní kapaliny při protékání?
• Jaký je výkon výměníku?
• Jaké jsou provozní teploty provozní kapaliny?

Na základě specifikovaných parametrů vypočítáme typ a optimální velikost výměníku, čímž ale nekončíme, je nutné určit další kritéria.

K návrhům, optimalizace a konfiguraci deskových výměníků využíváme softwarový nástroj CAS spomoci kterého vypočítáme a nakonfigurujeme technickou specifikaci deskového výměníku tepla Alfa Laval.

Výroba výměníků

Díky deskovým výměníkům optimalizujeme našim zákazníkům výkonnost jejich technologických procesů. Jednou z možností jsou deskové výměníky složené ze sady desek s těsněním, seřazených za sebou a stažených pomocí šroubů, tzv. skládané (rozebíratelné) výměníky.

Mezi nabídky distributorů Alfa Laval patří i kompletní, jednoduché varianty montážních sad pro sestavení skládaného deskového výměníku tepla. Ty se skládají z čelních a kanálových desek včetně dalších nezbytných komponentů, potřebných k sestavení kompletní jednotky k prodeji. Sestava je balená v krabicích, ve kterých je obsaženo vždy 50 kanálových desek a těsnění, ke každé sestavě náleží předem dané množství o 2 až 5 kusech čelních desek vč. komponentů.

Tento způsob umožňuje snadné vedení skladu žádaných modelů a ve výsledku jejich krátkou dodací lhůtu.

Skládání deskového výměníku

Výroba každého typu skládaného deskového výměníku je přesně stanovený postup, který se striktně dodržuje. Veškeré kroky jsou v souladu danými pravidly, které zajišťuji správný postup.

Provádíme závěrečné zkoušky těsnosti, vizuální kontrolu a samozřejmě i kontrolu výměníku jakožto celku. Veškeré výrobní dokumenty celého procesu jsou ukládané v centrální databázi Alfa Laval.

Instalace deskového výměníku

Při instalaci deskového výměníku, je třeba dbát na následující zásady:

• Výměník na ohřev vody, musí být vybaven dle normy ČSN 06 0830.
• Připojovací potrubí musí být s ohledem na dopravovaná média zhotoveno ve vhodném materiálovém provedení.
• Připojení výměníku nesmí být zatížené sílou přenášenou v potrubí při jeho teplotních dilatacích, váhou potrubí či váhou samotného výměníku.
• Výměník musí být připojen tak, aby bylo možné provádět servisní zásahy a údržbu.

Zprovoznění deskového výměníku a servisní péče

• Kontrola provozních parametrů deskového výměníku.
• Instalace a uvedení deskového výměníku do provozu.
• Zaškolení obsluhy a předání deskového výměníku do provozu vč. dokumentace, předávacího protokolu a servisního štítku vč. termínu příští servisní prohlídky.

Pro bližší informace o možnostech CNC výroby, dalších činnostech a povrchových úprav nás prosím neváhejte kontaktovat.
Rádi Vám poradíme a budeme se těšit na spolupráci s Vámi!