aptec

Výměníky
rozebíratelné deskové

Rozebíratelné deskové výměníky

Rozebíratelné deskové výměníky tepla zajišťují účinný přenos tepla v kompaktním zařízení s malými rozměry. Jednotky mají flexibilní design a jsou snadné na obsluhu a údržbu. Rozebíratelné deskové výměníky tepla Alfa Laval jsou klíčovými komponenty při ohřevu, chlazení, rekuperaci tepla a kondenzaci v různých odvětvích průmyslových aplikací.

Rovněž se využívají u systémů centrálního zásobování teplem, vytápění, přípravy teplé vody a solárních systémů, chlazení mléčných výrobků a potravin.
Modelová řada těchto výměníků tepla Alfa Laval splňuje veškeré požadavky na ohřev, od nejmenších až po největší výkony.

Díky stavebnicové konstrukci je možné vyrobit skládané výměníky tepla přesně na míru podle specifických požadavků dané aplikace.

Konstrukce a princip funkce rozebíratelných výměníků tepla

Rozebíratelný deskový výměník tepla sestává ze svazku skládaných tenkých profilovaných kovových desek se vstupními otvory pro průchod dvou kapalin – médií, mezi kterými dochází k výměně tepla.

Jednotlivé desky jsou opatřeny těsněním. Svazek desek je vložen mezi pevnou rámovou desku a pohyblivou přítlačnou desku a je stlačen pomocí stahovacích šroubů. Díky zavěšení v rámu na horní nosné tyči a díky spodní vodicí tyči jsou desky udržovány ve správné poloze. Zvlněný povrch desek vytváří kanálky, podporuje turbulenci a vytváří opěrné body. Svazek tak odolává rozdílu tlaků na obou stranách. Každá deska je obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem ze strany druhé. Mezi jednotlivými médii tak dochází k prostupu tepla. Připojení jsou umístěna buď v rámové desce nebo v rámové i přítlačné desce v návaznosti na požadavcích aplikace.

Plně protiproudé uspořádání toku obou médií zajišťuje největší možnou účinnost přestupu tepla.