aptec

Strojový park

CNC Soustruhy

K dispozici máme CNC soustruhy i soustružnická centra.

Proces obrábění probíhá statickým obráběcím nástrojem v kooperaci s hlavním pohybem rotující obrobek.

CNC frézování

Proces frézování probíhá hlavním pohybem rotačního nástroje a posouvajícím/přisouvajícím se obrobkem proti němu. Pomocí břitů nástroje je odebírán materiál obrobku.

Ohýbání

Při ohýbání je pro nás prioritní dosáhnout požadovaného tvaru a rozměru.
Proces je automatizován.
Materiál se naloží, upne a pomocí hydraulického válce následně ohne.

BROUŠENÍ

Broušením dosahujeme zlepšení přesnosti a jakosti povrchu a dělíme materiál – rozbrušujeme. Umožňuje obrábět velmi tvrdé materiály, přesnost a dosažení malé drsnosti povrchu.

Řezání

Řezání provádíme na strojní rámové pile.
Při řezání dochází k odebírání materiálu za pomocí mnohozubého řezného nástroje – pilový list nebo pilový pás.

CNC PLAZMOVÉ ŘEZÁNÍ

Proces plazmového řezání probíhá urychleným paprskem horké plazmy.

Temování

Na základě temování získáváme kvalitně tvářený konec trubek.

Vyhrdlování

Prvním krokem při vyhrdlování je vrtání, při kterém vzniká otvor v trubce. Vyhrdlovací stroje používáme k tváření otvorů do  trubek.

Měření

Pro správné fungování výroby je nutné znát všechny parametry výrobku a další důležité informace.
Pro dosažení nejlepších výsledků provádíme předběžné, průběžné a i finální měření produktů, aby vše odpovídalo zadaní produktu.

TRYSKÁNÍ

Tryskáme v bubnovém zařízení.
Cílem tryskání je mechanickou operací dosáhnout sjednocení povrchu.
Výsledkem je rovnoměrný a celistvější povrch materiálu.

Čištění

V naší výrobě čistíme produkty v karuselových zařízeních. Fungují na principu otáčení vloženého materiálu pod postřikovými sekcemi kolem vertikální osy.
Po procesu je materiál odmaštěný – čistý a připraven k dalším povrchovým úpravám nebo k montáži.

Lisování

Při lisování vkládáme materiál do lisovacího stroje, slisuje se tlakem lisu.

Svařování

Ke svařování užíváme technologii orbitálního svařování, technologie WIG/TIG.
Netavná elektroda vyrobená z wolframu zaručuje profesionální rovnoměrné, nezabarvené, nepropadlé sváry.

3D tisk

Pro navržení dílců do výroby dle výkresových předloh navrhuje náš technolog mustry, které tiskneme pomocí 3D tisku a následně dle předlohy vyrábíme dané produkty.

Robotizace

Robotizace je jeden z nejnovějších trendů v průmyslu, který přináší mnoho výhod pro výrobní procesy. V naší společnosti, kde se specializujeme na CNC výrobu, jsme si uvědomili potenciál této technologie a rozhodli se ji využít.