aptec

Čištění

Odmašťovací stroj MCL/OSK

Karuselová zařízení jsou zařízení, kde dochází k otáčení výrobků pod postřikovými sekcemi kolem vertikální osy. Využívají se ve strojírenské výrobě k odmašťování a čištění součástí či dílů různých rozměrů. Víceoperační typ lze použít pro dosažení vyšší míry čistoty čištěných dílů před montáží nebo povrchovými úpravami.

Rozměry stroje (d x h):2300 x 2300 mm
Výška stroje při otevřeném víku: 3120 mm
Hmotnost stroje: 520 kg
Hmotnost zboží ukládaná přímo na karusel:  250 kg
Instalovaný el. příkon stroje:    28kW,400 V, 50 Hz
Nerezový pracovní koš s okem: 35 x 35 mm
signalizace zanesení filtrů:manometrem
Zásobní nádrž na mycí lázeň s el. topnými tělesy a termostatem (nastavitelná teplota)
Čerpadla a rozvodné potrubí s postřikovými tryskami
Víko uzavírající mycí prostor zvedané pomocí pneu válců za osu karusel pro nakládání jeřábem
Nucený odtah par ventilátorem po ukončení cyklu, v zadní stěně pračky nátrubek Js 160 pro odtah par
Hlídání min. výšky hladiny snímačem s blokací chodu stroje, pokud se lázeň nedoplní
Stroj má pevně zabudovaný pásový odlučovač oleje PAL se spouštěním v čase nastaveném denními hodinami
Elektrorozvaděč s ovládacími a řídícími prvky

Odmašťovací stroj MD/OSK

Karuselová zařízení jsou zařízení, kde dochází k otáčení výrobků pod postřikovými sekcemi kolem vertikální osy. Využívají se ve strojírenské výrobě k odmašťování a čištění součástí či dílů různých rozměrů. Víceoperační typ lze použít pro dosažení vyšší míry čistoty čištěných dílů před montáží nebo povrchovými úpravami.

Rozměry stroje: 2570 x 2215 x výška1700 mm
Výška při otevřeném víka:  3060 mm
Hmotnost stroje:    850 kg
Velikost pracovního prostoru:f 1500 x pracovní výška 500 mm
Hmotnost zboží: 300 kg
Instalovaný el. Příkon stroje:42 kW, 400 V, 50 Hz
Nerezový karusel včetně pracovního koše: 1 ks
Karusel je na obvodě podepřen rolnami
Snímatelný nerezový drátěný pracovní koš nosnosti 250 kg na drobné díly
Víko uzavírající mycí prostor pomocí pneumatických válců
Signalizace zanesení filtrů-manometrem
Rozvodné potrubí se šroubovatelnými postřikovými tryskami (možnost čištění)
Poloha uzavření víka je hlídána bezpečnostním snímačem
V zadní stěně pračky nátrubek Js 160 pro odtah par
Hlídání min. Výšky hladiny snímačem s blokací chodu stroje, pokud se lázeň nedoplní
Boční čistící otvor ITEM nádrží pro odstranění kalu
Dno nádrží je vyspádováno pod úhlem 3° z důvodu snadného čištění
Stroj má pevně zabudovaný pásový odlučovač oleje PAL spínaný programovatelnými hodinami
Elektrorozvaděč s ovládacími a řídícími prvky, stupeň ochrany IP 54
Stroj je vyroben z nerezové oceli.