aptec

Měření

3D měřící stroj Aberlink Axiom 1500 CNC

Rychlý, přesný a spolehlivý systém Axiom too ve velikostech osy Y 1500mm. Stroj je s plně CNC řízením. Hliníková konstrukce portálu zajišťuje nejen nízkou setrvačnost a lepší zrychlení při pohybu portálu, což zkracuje měřící časy, ale také to, že se teplota stroje rychleji přizpůsobí teplotě v místnosti, což je ideální, pokud stroj není umístěn v prostředí s řízenou teplotou. Teplotní kompenzace umožňuje softwaru vyhodnotit výsledky jako by byly měřeny při 20°C.
Software Aberlink 3D je revoluční. Tak jak je díl měřen, tak je postupně vytvářen program přímo na obrazovce PC. Pokaždé, když je některý prvek měřen, je zároveň automaticky tvořen i měřicí program. Software také počítá „bezpečné“ vzdálenosti pohybu dotyku a to, i když se sonda indexuje.

• automatické měřicí cykly
• interaktivní grafika
• automatické rozpoznávání měřených prvků
• 2D a 3D, manuální i CNC měření
• měření geometrických funkcí
• měření volných křivek
• import/export dat v DXF
• export STEP a IGES pro reverzní inženýrství
• možnost konstrukce prvků

 

Spektrometrální zkouška

K ověření a identifikaci jakosti dodaného materiálu používáme při fyzické přejímce rentgenový spektrometr.
Spektrometrální zkouška zamezí případné záměně jakosti materiálu při jeho příjmu. Z každého dodaného balíku materiálu jsou analyzovány minimálně tři vzorky.