aptec

Průběh výroby

Návrh deskového výměníku

Pro správný výpočet a návrh deskového výměníku je nutné specifikovat požadavky, kterým má daný výměník splňovat. K tomuto účelu je třeba znát následující parametry:

 • Jedná se o provozní systém chlazení či ohřevu?
 • Zda je provozní kapalina voda, olej, glykol apod.?
 • Jaký je množství protékající provozní kapaliny?
 • Jaká je ztráta provozní kapaliny při protékání?
 • Jaký je výkon výměníku?
 • Jaké jsou provozní teploty provozní kapaliny?

Na základě specifikovaných parametrů vypočítáme typ a optimální velikost výměníku, čímž ale nekončíme, je nutné určit další kritéria:

 • Materiál desek
 • Tvarový profil desek
 • Typ těsnění
 • Způsob připojení
 • Typ rámu

K návrhům, optimalizace a konfiguraci deskových výměníků využíváme softwarový nástroj CAS, s pomocí kterého vypočítáme a nakonfigurujeme technickou specifikaci deskového výměníku tepla Alfa Laval.

Skládání deskového výměníku

Výroba každého typu skládaného deskového výměníku je přesně stanovený postup, který se striktně dodržuje. Veškeré kroky jsou v souladu danými pravidly, které zajišťuji správný postup.

Provádíme závěrečné zkoušky těsnosti, vizuální kontrolu a samozřejmě i kontrolu výměníku jakožto celku. Veškeré výrobní dokumenty celého procesu jsou ukládané v centrální databázi Alfa Laval.

Instalace deskového výměníku

Při instalaci deskového výměníku, je třeba dbát na následující zásady:

• Výměník na ohřev vody, musí být vybaven dle normy ČSN 06 0830.
• Připojovací potrubí musí být s ohledem na dopravovaná média zhotoveno ve vhodném materiálovém provedení.
• Připojení výměníku nesmí být zatížené sílou přenášenou v potrubí při jeho teplotních dilatacích, váhou potrubí či váhou samotného výměníku.
• Výměník musí být připojen tak, aby bylo možné provádět servisní zásahy a údržbu.

Zprovoznění deskového výměníku a servisní péče

• Kontrola provozních parametrů deskového výměníku.
• Instalace a uvedení deskového výměníku do provozu.
• Zaškolení obsluhy a předání deskového výměníku do provozu vč. dokumentace, předávacího protokolu a servisního štítku vč. termínu příští servisní prohlídky.